„Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК с четири обособени позиции"

Number 24-17-047
  • Attached files (6)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070714205
Удостоверено време: 31.05.2017 10:04:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070632866
Удостоверено време: 29.05.2017 10:36:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071901678
Удостоверено време: 29.06.2017 11:53:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070632911
Удостоверено време: 29.05.2017 10:37:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения до 06.06.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071076670
Удостоверено време: 09.06.2017 16:29:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения до 20.06.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071612795
Удостоверено време: 22.06.2017 16:17:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.