ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Number 24-17-050
  • Attached files (12)
Документация
    Документация 24-17-050 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070804699
Удостоверено време: 02.06.2017 12:47:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070803245
Удостоверено време: 02.06.2017 12:12:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение РД-02-14-923 от 10.11.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075430857
Удостоверено време: 10.11.2017 17:03:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070803276
Удостоверено време: 02.06.2017 12:13:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление с деловодна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070803291
Удостоверено време: 02.06.2017 12:13:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възл.поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075758381
Удостоверено време: 24.11.2017 14:12:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление-ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075811048
Удостоверено време: 27.11.2017 13:06:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения по запитвания до 9 юни 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071165967
Удостоверено време: 12.06.2017 18:45:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения по запитвания до 16 юни 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071452057
Удостоверено време: 19.06.2017 16:32:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075430823
Удостоверено време: 10.11.2017 17:02:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075430838
Удостоверено време: 10.11.2017 17:02:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад 91-М-1546 от 10.11.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075430847
Удостоверено време: 10.11.2017 17:03:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.