„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“ с две обособени позиции

Number 24-17-054

Обособена позиция № 1 - Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката „НР“; Обособена позиция № 2 - Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

  • Attached files (19)
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-748 от 8 септември 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073946683
Удостоверено време: 11.09.2017 10:45:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096259527
Удостоверено време: 27.02.2019 10:02:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096259545
Удостоверено време: 27.02.2019 10:02:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 16.08.2017 15:57:21
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073946568
Удостоверено време: 11.09.2017 10:43:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073946601
Удостоверено време: 11.09.2017 10:44:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Утвърден доклад на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073948141
Удостоверено време: 11.09.2017 11:13:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Рд-02-29-310 от 24 октомври 2017 с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076214147
Удостоверено време: 13.12.2017 16:58:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор РД-02-29-320 от 2 ноември 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076214435
Удостоверено време: 13.12.2017 17:08:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническо предложение към РС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076214790
Удостоверено време: 13.12.2017 17:22:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Ценова оферта към РС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076214808
Удостоверено време: 13.12.2017 17:23:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация с адреси ДНСК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076214823
Удостоверено време: 13.12.2017 17:24:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    отваряне цени ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073498240
Удостоверено време: 23.08.2017 16:05:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    отваряне цени ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073498246
Удостоверено време: 23.08.2017 16:05:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Покана ОП1 с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072683293
Удостоверено време: 24.07.2017 13:58:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Покана ОП2 с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072683366
Удостоверено време: 24.07.2017 14:00:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    писмо 91-00-63 от 27 юли 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072785330
Удостоверено време: 27.07.2017 17:20:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    писмо 91-00-64 от 27 юли 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072785354
Удостоверено време: 27.07.2017 17:20:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    писмо 91-00-63 от 8 септември 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073946721
Удостоверено време: 11.09.2017 10:45:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.