„Осъществяване на средносрочна оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Number 24-17-073
  • Attached files (20)
Документация
    Решение за откриване на процедура и обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073958450
Удостоверено време: 11.09.2017 15:59:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Документация - средносрочна оценка на ОПРР Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073978861
Удостоверено време: 12.09.2017 11:20:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Документация след отстранен технически проблем Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074679286
Удостоверено време: 11.10.2017 11:04:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение за одобряване на обявление за изменение от 10.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074678959
Удостоверено време: 11.10.2017 10:58:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077440774
Удостоверено време: 31.01.2018 17:06:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение №РД-02-36-821 от 18.07.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088278603
Удостоверено време: 18.07.2018 10:38:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение от 19.09.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074168991
Удостоверено време: 19.09.2017 17:53:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 25.09.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074293879
Удостоверено време: 25.09.2017 17:45:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 03.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074572599
Удостоверено време: 06.10.2017 14:23:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 09.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074637216
Удостоверено време: 09.10.2017 18:54:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 12.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074719014
Удостоверено време: 12.10.2017 16:58:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение от 27.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075090585
Удостоверено време: 27.10.2017 17:28:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол №1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075751857
Удостоверено време: 24.11.2017 10:23:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077440706
Удостоверено време: 31.01.2018 17:04:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077440740
Удостоверено време: 31.01.2018 17:05:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077440753
Удостоверено време: 31.01.2018 17:05:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077440763
Удостоверено време: 31.01.2018 17:06:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад №91-М-1206-1 от 11.07.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088278831
Удостоверено време: 18.07.2018 10:41:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 от 11.07.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088278898
Удостоверено време: 18.07.2018 10:42:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо-отваряне цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076268472
Удостоверено време: 15.12.2017 16:59:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (20)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.