„Организиране и провеждане на Седмия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавска стратегия)“

Number 24-17-096
  • Attached files (15)
Документация
    Документация 24-17-096 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076282289
Удостоверено време: 16.12.2017 14:29:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076313867
Удостоверено време: 18.12.2017 12:00:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение промяна на срок за подаване на оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077417304
Удостоверено време: 31.01.2018 10:34:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079295699
Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076282299
Удостоверено време: 16.12.2017 14:29:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076313883
Удостоверено време: 18.12.2017 12:01:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083956080
Удостоверено време: 23.05.2018 10:57:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083956123
Удостоверено време: 23.05.2018 10:57:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093382778
Удостоверено време: 11.12.2018 12:53:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077720023
Удостоверено време: 09.02.2018 15:12:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079295712
Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079295697
Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Докладa Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079295715
Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083956198
Удостоверено време: 23.05.2018 10:58:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078710294
Удостоверено време: 12.03.2018 15:07:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.