„Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“

Number 24-18-011
  • Attached files (21)
Документация
    Документация 24-18-011 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078070157
Удостоверено време: 21.02.2018 12:34:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078070130
Удостоверено време: 21.02.2018 12:34:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение избор изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102538
Удостоверено време: 07.06.2018 17:20:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078070140
Удостоверено време: 21.02.2018 12:34:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078070146
Удостоверено време: 21.02.2018 12:34:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възл.поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089255304
Удостоверено време: 02.08.2018 16:48:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105958787
Удостоверено време: 31.07.2019 09:46:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079200304
Удостоверено време: 19.03.2018 16:25:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол №2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082947039
Удостоверено време: 09.05.2018 16:11:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102441
Удостоверено време: 07.06.2018 17:19:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102462
Удостоверено време: 07.06.2018 17:19:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102486
Удостоверено време: 07.06.2018 17:20:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102504
Удостоверено време: 07.06.2018 17:20:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102522
Удостоверено време: 07.06.2018 17:20:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-251 от 16.07.2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089257936
Удостоверено време: 02.08.2018 17:34:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение към договор -1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089258621
Удостоверено време: 02.08.2018 17:51:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение към договор -2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089258775
Удостоверено време: 02.08.2018 17:55:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение към договор -3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089259326
Удостоверено време: 02.08.2018 18:10:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение към договор -4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089259336
Удостоверено време: 02.08.2018 18:10:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение към договор -5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089259347
Удостоверено време: 02.08.2018 18:11:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084304683
Удостоверено време: 28.05.2018 15:10:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (21)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.