“ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ВИК АКТИВИ, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА И ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Number 24-18-032
  • Attached files (14)
Документация
    24-18-032 ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081538013
Удостоверено време: 19.04.2018 13:08:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081538690
Удостоверено време: 19.04.2018 13:17:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087971708
Удостоверено време: 13.07.2018 14:54:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081538728
Удостоверено време: 19.04.2018 13:17:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС с дата Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081539323
Удостоверено време: 19.04.2018 13:24:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091149406
Удостоверено време: 01.10.2018 15:25:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117008501
Удостоверено време: 28.01.2020 17:00:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087971522
Удостоверено време: 13.07.2018 14:52:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087971578
Удостоверено време: 13.07.2018 14:53:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087971611
Удостоверено време: 13.07.2018 14:53:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087971640
Удостоверено време: 13.07.2018 14:53:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087971662
Удостоверено време: 13.07.2018 14:53:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    24-18-032 Договор ДЗЗД ДРУЖЕСТВО ЗА ОЦЕНКА НА ВиК АКТИВИ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091145460
Удостоверено време: 01.10.2018 14:25:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите параметри Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087346699
Удостоверено време: 04.07.2018 16:00:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (14)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.