Доставка и актуализация на софтуер за резервно копиране и възстановяване след бедствие и аварии, за управление на информация за виртуални, физически и облачно базирани процеси за нуждите на ГД „ГРАО“.

Number 24-18-067
  • Attached files (12)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089679680
Удостоверено време: 09.08.2018 17:13:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089679556
Удостоверено време: 09.08.2018 17:10:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092372342
Удостоверено време: 08.11.2018 12:28:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    04 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089679613
Удостоверено време: 09.08.2018 17:12:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089679639
Удостоверено време: 09.08.2018 17:12:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094472879
Удостоверено време: 17.01.2019 17:53:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092372281
Удостоверено време: 08.11.2018 12:27:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092372297
Удостоверено време: 08.11.2018 12:28:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092372311
Удостоверено време: 08.11.2018 12:28:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092372329
Удостоверено време: 08.11.2018 12:28:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094924640
Удостоверено време: 31.01.2019 17:05:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091415582
Удостоверено време: 09.10.2018 15:13:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (12)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.