ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

Number 24-19-006
  • Attached files (11)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096315339
Удостоверено време: 28.02.2019 13:24:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096314933
Удостоверено време: 28.02.2019 13:17:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104026342
Удостоверено време: 28.06.2019 15:40:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096314947
Удостоверено време: 28.02.2019 13:18:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка (прекратена) ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104990685
Удостоверено време: 15.07.2019 11:18:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка (прекратена) РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104990696
Удостоверено време: 15.07.2019 11:18:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096734239
Удостоверено време: 12.03.2019 16:48:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097810324
Удостоверено време: 02.04.2019 15:39:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099432537
Удостоверено време: 25.04.2019 14:31:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104026051
Удостоверено време: 28.06.2019 15:37:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104026186
Удостоверено време: 28.06.2019 15:38:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.