"Обследване на морско дъно в акваторията на изместване на Район №5 "Котвена стоянка на пристанище Балчик" с минен ловец "Цибър" на Военноморските сили на Република България"

Number 24-19-016
  • Attached files (3)
Решения за откриване на процедурата
    02 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098576540
Удостоверено време: 15.04.2019 14:49:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099422042
Удостоверено време: 25.04.2019 12:04:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100137479
Удостоверено време: 08.05.2019 15:17:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.