„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.“

Number 24-19-035
  • Attached files (15)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105068307
Удостоверено време: 16.07.2019 12:26:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105013424
Удостоверено време: 15.07.2019 16:42:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение 24-19-035 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110305975
Удостоверено време: 10.10.2019 14:55:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение промяна Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115117855
Удостоверено време: 27.12.2019 16:40:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000119850938
Удостоверено време: 10.03.2020 14:38:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    04 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105013447
Удостоверено време: 15.07.2019 16:42:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105068456
Удостоверено време: 16.07.2019 12:27:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка - резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120635885
Удостоверено време: 23.03.2020 13:57:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120831275
Удостоверено време: 25.03.2020 13:07:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108118425
Удостоверено време: 05.09.2019 14:53:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110306062
Удостоверено време: 10.10.2019 14:57:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110306087
Удостоверено време: 10.10.2019 14:57:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110306131
Удостоверено време: 10.10.2019 14:58:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110306829
Удостоверено време: 10.10.2019 15:08:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109424957
Удостоверено време: 26.09.2019 12:38:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.