„Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“ в две обособени позиции

Number 24-19-036
  • Attached files (19)
Документация
    Документация за 24-19-036 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105317950
Удостоверено време: 18.07.2019 10:29:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105317887
Удостоверено време: 18.07.2019 10:28:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение 24-19-036 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111852829
Удостоверено време: 06.11.2019 17:07:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105317914
Удостоверено време: 18.07.2019 10:29:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС 2019-OJS137-336513-bg Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105317933
Удостоверено време: 18.07.2019 10:29:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възлагане ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115119650
Удостоверено време: 27.12.2019 17:11:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възлагане ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115119665
Удостоверено време: 27.12.2019 17:12:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОП1 РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115169963
Удостоверено време: 30.12.2019 10:29:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОП2 РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115169985
Удостоверено време: 30.12.2019 10:29:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор по ОП № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000188432551
Удостоверено време: 30.06.2022 14:17:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор по ОП № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000190602412
Удостоверено време: 20.07.2022 15:27:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 24-19-036 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108512339
Удостоверено време: 11.09.2019 15:15:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111852855
Удостоверено време: 06.11.2019 17:08:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111852870
Удостоверено време: 06.11.2019 17:08:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111852884
Удостоверено време: 06.11.2019 17:09:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111853004
Удостоверено време: 06.11.2019 17:11:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115119622
Удостоверено време: 27.12.2019 17:10:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложения ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115119636
Удостоверено време: 27.12.2019 17:11:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111364681
Удостоверено време: 28.10.2019 16:00:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.