Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали.

Number 24-19-037
  • Attached files (15)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105430650
Удостоверено време: 22.07.2019 11:06:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105430367
Удостоверено време: 22.07.2019 11:06:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109573661
Удостоверено време: 01.10.2019 10:23:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за промяна Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000111881298
Удостоверено време: 07.11.2019 13:41:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115518608
Удостоверено време: 06.01.2020 11:29:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105430240
Удостоверено време: 22.07.2019 11:05:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105430463
Удостоверено време: 22.07.2019 11:06:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116505519
Удостоверено време: 21.01.2020 13:43:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116505611
Удостоверено време: 21.01.2020 13:43:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000107659423
Удостоверено време: 27.08.2019 13:46:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109573580
Удостоверено време: 01.10.2019 10:22:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109573600
Удостоверено време: 01.10.2019 10:22:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109573632
Удостоверено време: 01.10.2019 10:22:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000109573646
Удостоверено време: 01.10.2019 10:23:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000108112058
Удостоверено време: 05.09.2019 12:58:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.