„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“

Number 24-19-067
  • Attached files (10)
Документация
    ДОКУМЕНТАЦИЯ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113805185
Удостоверено време: 09.12.2019 11:56:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113805311
Удостоверено време: 09.12.2019 11:58:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение 24-19-067 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120382572
Удостоверено време: 18.03.2020 17:34:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113805336
Удостоверено време: 09.12.2019 11:58:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявлиение ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113805349
Удостоверено време: 09.12.2019 11:58:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123353683
Удостоверено време: 07.05.2020 16:29:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116960447
Удостоверено време: 27.01.2020 16:19:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120382618
Удостоверено време: 18.03.2020 17:36:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120382756
Удостоверено време: 18.03.2020 17:42:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад 24-19-067 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120383313
Удостоверено време: 18.03.2020 18:09:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.