"Укрепване свлачище в участък "Фара", община Аксаково - прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи)"

Number 24-19-069
  • Attached files (19)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113797834
Удостоверено време: 09.12.2019 10:23:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация-изменена Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114536640
Удостоверено време: 17.12.2019 09:23:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение № 1 към Техническа спецификация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114553577
Удостоверено време: 17.12.2019 13:36:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение № 2 към Техническа спецификация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114553587
Удостоверено време: 17.12.2019 13:36:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113797698
Удостоверено време: 09.12.2019 10:21:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение за одобряване на обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114282425
Удостоверено време: 16.12.2019 10:22:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123377398
Удостоверено време: 08.05.2020 10:27:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113797761
Удостоверено време: 09.12.2019 10:22:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113797793
Удостоверено време: 09.12.2019 10:22:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление за изменение в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114539915
Удостоверено време: 17.12.2019 10:12:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128845970
Удостоверено време: 21.07.2020 13:01:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128845986
Удостоверено време: 21.07.2020 13:01:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000140654436
Удостоверено време: 19.01.2021 13:35:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000119623935
Удостоверено време: 09.03.2020 14:18:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123743159
Удостоверено време: 12.05.2020 10:02:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123743230
Удостоверено време: 12.05.2020 10:02:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Окончателен доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123743259
Удостоверено време: 12.05.2020 10:03:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000128845945
Удостоверено време: 21.07.2020 13:00:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122321263
Удостоверено време: 21.04.2020 11:21:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (19)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.