„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“

Number 24-19-068
  • Attached files (17)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113800209
Удостоверено време: 09.12.2019 10:53:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113800139
Удостоверено време: 09.12.2019 10:52:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329231
Удостоверено време: 17.03.2020 13:56:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113800182
Удостоверено време: 09.12.2019 10:52:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114070790
Удостоверено време: 10.12.2019 11:03:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възл. поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123322982
Удостоверено време: 07.05.2020 10:22:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения до 23122019 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114965989
Удостоверено време: 23.12.2019 16:30:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116519484
Удостоверено време: 21.01.2020 16:36:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329278
Удостоверено време: 17.03.2020 13:57:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329320
Удостоверено време: 17.03.2020 13:57:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329337
Удостоверено време: 17.03.2020 13:58:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329350
Удостоверено време: 17.03.2020 13:58:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Междинен доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329377
Удостоверено време: 17.03.2020 13:58:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329393
Удостоверено време: 17.03.2020 13:58:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Окончателен доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000120329426
Удостоверено време: 17.03.2020 13:59:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118412881
Удостоверено време: 17.02.2020 17:12:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Съобщение възобновяване на срок Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122370715
Удостоверено време: 22.04.2020 10:52:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (17)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.