„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Number 24-19-072
  • Attached files (17)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094216
Удостоверено време: 27.12.2019 11:36:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094156
Удостоверено време: 27.12.2019 11:35:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение по об. позиция № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123823181
Удостоверено време: 13.05.2020 15:05:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение по об. позиция № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123823159
Удостоверено време: 13.05.2020 15:05:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094173
Удостоверено време: 27.12.2019 11:36:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094191
Удостоверено време: 27.12.2019 11:36:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена пор. по об.поз. № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130343067
Удостоверено време: 10.08.2020 17:25:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възл.поръчка по об.позиция № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130343080
Удостоверено време: 10.08.2020 17:25:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000218999803
Удостоверено време: 24.03.2023 11:49:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения по процедурата Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116511493
Удостоверено време: 21.01.2020 14:43:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1.2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118988604
Удостоверено време: 26.02.2020 12:38:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1.1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123823022
Удостоверено време: 13.05.2020 15:03:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123823054
Удостоверено време: 13.05.2020 15:04:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123823096
Удостоверено време: 13.05.2020 15:04:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123823133
Удостоверено време: 13.05.2020 15:04:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор по об.позиция № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130342810
Удостоверено време: 10.08.2020 17:18:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122328525
Удостоверено време: 21.04.2020 13:00:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (17)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.