„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Номер 24-19-072
  • Прикачени файлове (6)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094216
Удостоверено време: 27.12.2019 11:36:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094156
Удостоверено време: 27.12.2019 11:35:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094173
Удостоверено време: 27.12.2019 11:36:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115094191
Удостоверено време: 27.12.2019 11:36:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения по процедурата Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116511493
Удостоверено време: 21.01.2020 14:43:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1.2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118988604
Удостоверено време: 26.02.2020 12:38:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.