Buyer Profile - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Number 10-19-033
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
2019-06-07 14:34:07
Number 10-19-031
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“
2019-06-05 17:48:54
Number 10-19-028
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)
2019-06-05 17:27:53
Number 10-19-027
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“
2019-06-05 17:22:35
Number 10-19-029
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)
2019-06-05 17:40:45
Number 10-19-026
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“
2019-05-29 17:15:06
Number 10-19-025
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на МРРБ.
2019-05-27 16:14:03
Number 11-19-011
Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД „ГРАО“, Дирекция „УТС и ГД „СППРР“, намиращи се извън територията на град София
2019-03-07 16:30:08
Number 10-19-009
„Доставка и монтаж на офис-оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-02-20 16:01:25
Number 10-17-002
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика: обособена позиция № 1 - „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“; обособена позиция № 2 - „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“
2019-01-31 14:43:07
Number 11-18-104
"Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-12-19 15:49:47
Number 11-18-105
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-12-17 16:17:40
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.