Buyer Profile - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Number 10-22-071
„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)“
2022-12-07 12:20:33
Number 10-21-052
„Доставка на преносими компютри за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2021-11-05 15:58:38
Number 10-21-046
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2021-09-24 13:01:24
Number 10-21-033
„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2021-05-11 15:38:09
Number 10-21-007
„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2021-06-24 12:37:19
Number 10-21-006
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2021-01-21 11:07:10
Number 10-20-093
„Доставка на преносими компютри за МРРБ“
2020-12-23 14:36:01
Number 10-20-062
"Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)"
2020-09-02 15:50:43
Number 10-20-060
„Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-09-01 17:15:46
Number 10-20-059
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-09-01 14:24:38
Number 10-20-052
"Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството"
2020-08-17 15:08:45
Number 10-20-054
"Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството"
2020-08-17 14:30:29
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.