Buyer Profile - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Number 10-19-009
„Доставка и монтаж на офис-оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-02-20 16:01:25
Number 10-17-002
Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика: обособена позиция № 1 - „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“; обособена позиция № 2 - „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол“
2019-01-31 14:43:07
Number 11-18-104
"Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-12-19 15:49:47
Number 11-18-105
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-12-17 16:17:40
Number 10-18-093
„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-10-24 15:22:33
Number 10-18-077
Осигуряване на устни преводи – симултанен и консекутивен – за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-10 15:46:21
Number 10-18-076
Осигуряване на писмени преводи за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-10 15:06:13
Number 10-18-069
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“
2018-08-07 16:04:53
Number 10-18-068
Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
2018-08-03 17:00:25
Number 10-18-062
„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“.
2018-07-13 11:05:54
Number 10-18-050
Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-05-29 14:40:12
Number 10-18-048
Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2018-05-29 14:36:58
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.