Профил на купувача - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Номер 10-20-047
„Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2020-08-07 16:46:23
Номер 10-20-043
„Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2020-07-21 14:16:12
Номер 10-20-041
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройство”
2020-07-14 14:33:21
Номер 10-20-038
„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-07-08 16:42:39
Номер 10-20-029
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2020-06-03 14:10:49
Номер 10-20-009
„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-02-27 16:10:38
Номер 10-19-078
“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2019-12-30 13:18:27
Номер 10-19-070
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2019-12-12 14:31:21
Номер 10-19-055
„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”
2019-08-19 14:46:10
Номер 10-19-045
„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-07-29 13:25:13
Номер 10-19-041
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-07-24 16:34:38
Номер 10-16-079
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на АГКК"
2019-06-20 10:25:17
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.