Buyer Profile - Обществени поръчки преди 01.10.2014

Number 06–13–030
Мониторинг на обекти-морски плажове, предоставени на концесии и отдадени под наем” с четири обособени позиции:
2013-03-25 17:17:12
Number 07-13-024
Сключване на застраховка Гражданска отговорност към трети лица по отношение на отговорността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, в качеството му на наемател на офис сграда на бул. „Тодор Александров“ № 109
2013-03-22 16:52:43
Number
Покана за представяне на оферта за създаването на програми от радио- и телевизионни оператори и предоставяне на програмно време за излъчване на информация, представяне на добри и успешни практики при изпълнението и реализирането на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
2013-03-21 16:49:00
Number 06-13-032
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
2013-03-21 16:21:35
Number 07-13-038
Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS във връзка с провеждането на избори за народни представители през 2013 г.“
2013-03-20 15:33:56
Number 09-13-016
Специализирани консултантски услуги за подпомагане на Асоциациите по ВиК и ВиК операторите при изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи, необходими за функционирането им и организиране на работни срещи и семинари за техни служители
2013-03-08 16:07:21
Number 06-13-005
Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение на нов нормативен акт
2013-03-06 15:49:22
Number 06-13-006
ГИС на МРРБ – оптимизиране и интегриране на геопространствени данни с три обособени позиции
2013-03-05 18:06:12
Number 07-13-029
Осигуряване на информация и публичност по проект: МРРБ – ефективна, модерна и прозрачна приходна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
2013-03-01 18:16:23
Number 08-13-028
Абонаментно техническо обслужване на електрообзавеждането в централната административна сграда на МРРБ, ГД ”ГРАО” на ул. ”Алабин” № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул. ”Позитано” № 30
2013-02-28 16:25:14
Number 09-12-155
Разработка на технически паспорти на язовири за приоритетно питейно водоснабдяване“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Съставяне на технически паспорти на язовири „Йовковци” и „Среченска бара” и съоръженията към тях; Обособена позиция № 2: Съставяне на технически паспорти на язовири „Камчия”, „Ново Паничарево” и „Ясна поляна” и съоръженията към тях; Обособена позиция №3: Съставяне на технически паспорти на язовири „Асеновец” и „Боровица” и съоръженията към тях
2013-02-28 15:49:20
Number 07-13-024
Доставка на перилни и почистващи препарати и материали за нуждите на МРРБ
2013-02-26 17:51:11
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.