Профил на купувача - Обществени поръчки по рамкови споразумения

Номер 10-20-009
„Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2020-02-27 16:10:38
Номер 10-19-078
“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”
2019-12-30 13:18:27
Номер 10-19-070
„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“
2019-12-12 14:31:21
Номер 10-19-055
„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”
2019-08-19 14:46:10
Номер 10-19-045
„Доставка и монтаж на мека мебел за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-07-29 13:25:13
Номер 10-19-041
„Доставка и монтаж на офис – оборудване за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-07-24 16:34:38
Номер 10-16-079
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на АГКК"
2019-06-20 10:25:17
Номер 10-19-033
Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
2019-06-07 14:34:07
Номер 10-19-031
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи) и бивши Самсунг“
2019-06-05 17:48:54
Номер 10-19-028
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)
2019-06-05 17:27:53
Номер 10-19-027
„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“
2019-06-05 17:22:35
Номер 10-19-029
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон)
2019-06-05 17:40:45
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.