Българо-турската работна група и българо-турски комитет за сътрудничество по програма ФАР – ТГС между България и Турция одобриха Съвместен програмен документ и приеха списък с проекти

Българо-турската работна група и българо-турски комитет за сътрудничество по програма ФАР – ТГС между България

04 ноември 2007 | 23:12
Българо-турската работна група и българо-турски комитет за сътрудничество по програма ФАР – трансгранично сътрудничество между България и Турция одобриха Съвместен програмен документ и приеха списък с проекти, които ще бъдат предложени за финансиране по финансов меморандум 2004 г., както и индикативна таблица за разпределение на средствата по програма ФАР - ТГС с Турция за периода 2004 – 2006 г. Заседанието на работната група и на комитета за сътрудничество се проведе в периода 29.03.2004 г.- 01.04.2004 г. в гр. Анкара, Турция. От българска страна за финансиране по Финансов меморандум 2004 ще бъдат предложени проектите за изграждане на нов път от гр. Малко Търново до българо-турската граница /3.5 км/, на обходен път на гр. Малко Търново с дължина 0.45 км и Фонд за малки проекти. От турска страна за финансиране се предлага проект за възстановяване и използване като търговски, културен и бизнес център на Екмедже Каравансарай и Фонд за малки проекти. Общият бюджет за предложените от България и Турция проекти е на стойност над 8,2 млн. евро, като от тях по програма ФАР са 6 млн. евро, а останалата сума е национално съфинансиране. Дирекция “Връзки с обществеността и международна дейност”
mrrb