Закон за управление на етажната собственост

  • Прикачени файлове (7)
    Закон за управление на етажната собственост 2023-12-04 09:25:37
    Заповед за утвърждаване 2023-12-04 09:30:21
    Образец на Книга на етажната собственост 2023-12-04 09:15:56
    Образец на декларация за вписване в Книга на ЕС 2023-12-04 09:15:56
    Образец ежемесечен отчет приходи и разходи 2023-12-04 09:15:56
    Споразумение за създаване на сдружение на собствениците 2023-12-04 09:15:56
    Образец Правилник за вътрешния ред 2023-12-04 09:15:57
Прикачени файлове (7)