Новини

Новини

Зам.-министър Николова ще участва във форум на Генералните директори, отговорни за кохезионната политика, териториалното сближаване и градските въпроси на ЕС
15 октомври 2019 | 15:24
Български проект, финансиран от управляваната от МРРБ програма „Дунав“ 2014-2020 г., бе отличен в конкурс на ЕК
14 октомври 2019 | 17:58
Напълно обновен, единственият по рода си музей на пещерното дело в Югоизточна Европа, очаква туристи в Чепеларе
13 октомври 2019 | 09:57
Премиерът Борисов на новия участък от „Хемус“: Това е едно изключително съоръжение, за което българските строители имат много да разказват
11 октомври 2019 | 13:02
Зам.-министър Деница Николова: Пространственият план на Черно море цели правилен баланс между икономическите интереси и екологичната защита
10 октомври 2019 | 16:03
След подобряване на пътя до „Леденика“, започва работа и за водоснабдяване на района
10 октомври 2019 | 13:29
Нов граничен пункт и подкрепа за малкия и среден бизнес са приоритетни мерки за бъдещата програма за сътрудничество между България и Северна Македония
09 октомври 2019 | 17:31
Зам.-министър Деница Николова ще открие международна конференция по морско пространствено планиране
09 октомври 2019 | 17:14
Започва модернизацията на над 54 км от пътя Видин - Ботевград
09 октомври 2019 | 14:15
Агенцията по геодезия, картография и кадастър е определена за обект със стратегическо значение
09 октомври 2019 | 13:04
Приключване на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приоритет за 2019 г.
09 октомври 2019 | 13:00
Над 45 млн. лв. се инвестират по ОПРР за обновяването на община Смолян
07 октомври 2019 | 19:59