Проекти на нормативни актове

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г.за утвърждаване на списък на общинските пътища
27 август 2021 | 12:14
Покана за участие в консултации по проекта на Доклад за определяне на обхвата и съдържанието на екологичната оценка по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България за програмния период 2021-2027 г.
13 август 2021 | 13:53
Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Морски пространствен план за периода 2021-2035 и Доклада за екологична оценка към него
10 август 2021 | 12:28
Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.
09 август 2021 | 11:13
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
19 юли 2021 | 16:46
Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.
15 юли 2021 | 10:42
Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.
15 юли 2021 | 10:37
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
11 юни 2021 | 16:33
Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за програмния период 2021-2027 г.
08 юни 2021 | 18:12
Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги
01 юни 2021 | 11:28
Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2021 – 2027 г. (Програма ЕВРО МЕД 2021-2027)
11 май 2021 | 16:17
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
29 април 2021 | 11:26