Проекти на нормативни актове

Консултационни документи по проекта на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП) и на Закон за пътнотранспортната система (ЗПС)
12 юли 2024 | 11:31
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
12 юни 2024 | 17:54
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията
10 юни 2024 | 16:29
Как да изглеждат Интеррег програмите след 2027 г.?
23 май 2024 | 11:22
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
08 април 2024 | 13:41
Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари
26 март 2024 | 13:58
Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и на изискванията към тях
07 март 2024 | 15:43
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
14 февруари 2024 | 14:26
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
23 януари 2024 | 13:10
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
19 януари 2024 | 11:00
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
05 януари 2024 | 11:07
Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
05 януари 2024 | 10:56