Новини

Правителството отпусна на МРРБ втория милиард за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
20 декември 2017 | 15:04
782 жилищни сгради са вече обновени по Националната програма за енергийна ефективност
19 октомври 2017 | 10:12
Писмо относно техническите изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна ефективност по НПЕЕМЖС
30 август 2017 | 10:51
Информация за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
08 август 2017 | 13:12
Писмо до Българска банка за развитие
16 март 2017 | 08:28
Писмо от 24.02.2017 г. относно изпъплението на НПЕЕМЖС
24 февруари 2017 | 15:57
Съобщение
22 февруари 2017 | 15:02
Арх. Виолета Комитова пред вестник „24 часа“: 2-та милиарда лева за саниране са най-големият проект на държавата
09 февруари 2017 | 08:58
Писмо от 06.02.2017 г. с указания относно сключването на договори с външни изпълнители и провеждането на обществени поръчки по НПЕЕМЖС
06 февруари 2017 | 15:18
Писмо на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26.1.2017 г. във връзка с възстановяването на подписването на договори между общините и избраните външни изпълнители, както и обявяването на нови обществени поръчки за избор на външни изпъ
26 януари 2017 | 17:46
Писмо за спазване на правилата за допустимост на извършваните дейности.
21 декември 2016 | 15:21
Писмо за временно преустановяване сключването на договори и обявяването на обществени поръчки по Националната програма за енергиина ефективност на многофамилни жилищни сгради.
21 ноември 2016 | 10:36

Страница 1 от 2