Добри практики

Цветово решение за обновените сгради по Програмата:
Община Бургас
colors_sanirane
 
ГИС приложение, представящо Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията община Габрово и община Благоевград
Община Габрово
GIS
Община Благоевград
Blagoevgrad_karta
Добра информационна кампания:
  1. Създадена е структура в общинската администрация, която реализира процеса по ефективен начин.
  2. Служителите оказват методическа помощ при подготовката за кандидатстване на СС, както и провеждат необходимата комуникация с гражданите и контрол на изпълнителите по време на строителството.
  3. Процесът на енергийно обновяване по Програмата се реализира в максимално кратки срокове (съобразно нормативно установените процедури), което допринася за популярността на същата сред гражданите
Рисунки/Графити:

В някои общини, на сградите бяха изрисувани образи на български възрожденци, имащи връзка с населеното място ( Сопот,…..) или лица, свързани с българския фолклор (Смядово,…..)

obshtina-smyadovo
obshtina-sopot