Министерство

Днешното Министерство на регионалното развитие и благоустройството е създадено през далечната 1882 г. С Указ № 463 на Княз Александър І е създадено Министерство на обществените сгради, земеделието и търговията, а за министър е назначен Георги Вълкович.

Оттогава то неизменно присъства в състава на всяко едно правителство. През годините е имало различна структура и имена в зависимост от функциите, които е изпълнявало. В неговите компетенции са били проблемите на пътищата, железниците, пощите и съобщенията, строителството и строителните материали, архитектурата и благоустройството.

Днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

Първите задачи, с които е натоварено сформираното през 1882 г. министерство, се покриват с днешните му функции.