Проект за развитие на общинската инфраструктура

Информация за компонентите на проекта и изпълнението им може да бъде намерена на неговата интернет страница.