Наблюдение и оценка

Последващи оценки на регионалните планове за развитие на шестте региона за периода 2014-2020 г.
09 декември 2022 | 13:26
Доклади относно резултатите от последващите оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района за периода 2014-2020 г. приети от Министерски съвет на заседание на 16.11.2022 г.
09 декември 2022 | 13:20
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2020 г.
23 август 2021 | 16:59
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 за 2020 г.
27 юли 2021 | 09:55
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 за 2020 г.
21 юли 2021 | 15:02
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на ЮИР за 2019 г.
28 април 2021 | 11:16
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020) за 2019 г.
28 април 2021 | 10:55
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2019 г.
28 април 2021 | 10:38
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020г.) за 2019г.
28 април 2021 | 10:26
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.
18 септември 2020 | 16:39
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г
25 август 2020 | 15:51
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район(2014-2020 г.) за 2018 г.
04 октомври 2019 | 13:33