Наблюдение и оценка

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2020 г.
23 август 2021 | 16:59
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 за 2020 г.
27 юли 2021 | 09:55
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 за 2020 г.
21 юли 2021 | 15:02
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на ЮИР за 2019 г.
28 април 2021 | 11:16
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020) за 2019 г.
28 април 2021 | 10:55
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2019 г.
28 април 2021 | 10:38
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020г.) за 2019г.
28 април 2021 | 10:26
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.
18 септември 2020 | 16:39
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г
25 август 2020 | 15:51
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район(2014-2020 г.) за 2018 г.
04 октомври 2019 | 13:33
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2018 г.
30 септември 2019 | 15:53
Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., приет с РМС 425 от 19.07.2019 г.
29 юли 2019 | 16:22