Конкурси за органи за управление на търговски дружества

Конкурс за избор на управител на „Проинвекс“ ЕООД, гр. София
27 септември 2022 | 14:38
Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София
15 август 2022 | 13:58
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
04 февруари 2022 | 12:58
Конкурс за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
05 октомври 2021 | 16:23
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
18 юни 2021 | 13:07
Правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на търговските дружества с държавно участие от сектори „Строителство“, „Геозащитни мероприятия“ и „Консултантска дейност и проектиране“, в които министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на държавата
14 септември 2020 | 16:19
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
27 август 2020 | 15:31
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Кърджали
27 август 2020 | 15:30
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян
27 август 2020 | 15:29
Конкурс за избор на Управител на “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил
13 февруари 2020 | 12:15
Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич
13 януари 2020 | 14:25
Kонкурс за избор на Управител “Водоснабдяване - Дунав” EООД, гр. Разград
29 ноември 2019 | 14:14