Конкурси за органи за управление на търговски дружества

Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен
03 юли 2019 | 11:25
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца
03 юли 2019 | 10:55
Конкурс за избор на Управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе
26 юни 2019 | 10:44
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна
11 юни 2019 | 13:35
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик
16 май 2019 | 14:25
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол
14 май 2019 | 09:46
конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Силистра
08 април 2019 | 15:37
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово
21 март 2019 | 14:15
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД,гр. Търговище
12 март 2019 | 11:08
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД,гр. Хасково
05 март 2019 | 15:08
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД, гр. Плевен
27 февруари 2019 | 12:09
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД
24 януари 2019 | 15:20

Страница 1 от 2