Конкурси за органи за управление на търговски дружества

Конкурс за избор на двама представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
30 април 2024 | 11:18
Конкурс за избор на управител на „Геозащита Плевен“ ЕООД, гр. Плевен
19 декември 2023 | 10:24
Конкурс за избор на управител на „Геозащита Перник“ ЕООД, гр. Перник
19 декември 2023 | 10:22
Конкурс за избор на управител на „Геозащита“ ЕООД, гр. Варна
19 декември 2023 | 10:16
Конкурс за избор на управител на „Научноизследователски строителен институт - НИСИ“ ЕООД, гр. София
13 декември 2023 | 14:50
Конкурс за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД - София
11 декември 2023 | 14:37
Конкурс за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София
01 ноември 2023 | 13:01
Конкурс за избор на управител на „В и К” ООД, гр. Русе
21 декември 2022 | 10:11
Конкурс за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
28 ноември 2022 | 16:47
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София
28 ноември 2022 | 16:41
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
28 ноември 2022 | 16:33
Конкурс за избор на управител на „Проинвекс“ ЕООД, гр. София
27 септември 2022 | 14:38