Конкурси за органи за управление на търговски дружества

Конкурс за избор на Управител на “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил
13 февруари 2020 | 12:15
Конкурс за избор на трима членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич
13 януари 2020 | 14:25
Kонкурс за избор на Управител “Водоснабдяване - Дунав” EООД, гр. Разград
29 ноември 2019 | 14:14
Конкурс за избор на Управител “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив
29 ноември 2019 | 14:12
Конкурс за избор на Управител “Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Благоевград
29 ноември 2019 | 14:10
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих
24 октомври 2019 | 17:01
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора
11 септември 2019 | 11:50
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София
11 септември 2019 | 11:48
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
30 юли 2019 | 13:49
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен
03 юли 2019 | 11:25
Конкурс за избор на Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца
03 юли 2019 | 10:55
Конкурс за избор на Управител на „ВиК“ ООД, гр. Русе
26 юни 2019 | 10:44

Страница 1 от 2