Конкурси за органи за управление на търговски дружества

Конкурс за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София
01 ноември 2023 | 13:01
Конкурс за избор на управител на „В и К” ООД, гр. Русе
21 декември 2022 | 10:11
Конкурс за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
28 ноември 2022 | 16:47
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София
28 ноември 2022 | 16:41
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
28 ноември 2022 | 16:33
Конкурс за избор на управител на „Проинвекс“ ЕООД, гр. София
27 септември 2022 | 14:38
Конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, гр. София
15 август 2022 | 13:58
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
04 февруари 2022 | 12:58
Конкурс за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново
05 октомври 2021 | 16:23
Конкурс за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София
18 юни 2021 | 13:07
Правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на търговските дружества с държавно участие от сектори „Строителство“, „Геозащитни мероприятия“ и „Консултантска дейност и проектиране“, в които министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на държавата
14 септември 2020 | 16:19
Конкурс за избор на Управител на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник
27 август 2020 | 15:31