ВиК

Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
11 април 2017 | 17:07
Приключи работата по Фаза 1 на договорите за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация в 14 обособени територии, обслужвани от съответните ВиК оператори
22 март 2017 | 12:08
Информация от проведен технически експертен съвет за разглеждане на „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. до 12.06.2015 г.“
24 февруари 2017 | 13:50
Информация относно консолидация в рамките на асоциациите по водоснабдяване и канализация
23 февруари 2017 | 09:40
Информация относно провеждането на реформа в отрасъл Водоснабдяване и канализация
23 февруари 2017 | 09:00
Презентации от първата среща на национална фокус група за намаляване на неотчетените водни количества
10 октомври 2013 | 17:58
Проект за развитие на общинската инфраструктура
04 март 2009 | 11:09

Страница 1 от 1