ВиК

Информационна система за водностопанските системи съоръжения
10 юни 2021 | 15:59
Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
10 юни 2021 | 15:55
ОПОС осигурява 22,8 млн. лв. за прединвестиционни проучвания на шест ВиК
ОПОС осигурява 22,8 млн. лв. за прединвестиционни проучвания на шест ВиК
14 ноември 2019 | 15:00
Още шест области в страната с регионални прединвестиционни проучвания за ВиК инфраструктурата
Още шест области в страната с регионални прединвестиционни проучвания за ВиК инфраструктурата
16 юли 2019 | 17:13
МРРБ ще изготви 6 нови регионални прединвестиционни проучвания за консолидирани територии
МРРБ ще изготви 6 нови регионални прединвестиционни проучвания за консолидирани територии
13 юни 2019 | 15:10
Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище, Хасково и Софийска област с достъп до европейско финансиране за модернизация на ВиК мрежите (презентации)
Велико Търново, Габрово, Плевен, Търговище, Хасково и Софийска област с достъп до европейско финансиране за модернизация на ВиК мрежите (презентации)
09 май 2019 | 16:35
Николай Нанков: С нови инвестиции във ВиК ще подобрим живота на над 2 милиона българи
Николай Нанков: С нови инвестиции във ВиК ще подобрим живота на над 2 милиона българи
09 май 2019 | 14:01
ВиК дружествата ще строят и реконструират близо 350 обекта в страната
ВиК дружествата ще строят и реконструират близо 350 обекта в страната
22 април 2019 | 16:37
Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
11 април 2017 | 17:07
Приключи работата по Фаза 1 на договорите за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация в 14 обособени територии, обслужвани от съответните ВиК оператори
Приключи работата по Фаза 1 на договорите за разработване на регионални прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация в 14 обособени територии, обслужвани от съответните ВиК оператори
22 март 2017 | 12:08
Информация от проведен технически експертен съвет за разглеждане на „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. до 12.06.2015 г.“
Информация от проведен технически експертен съвет за разглеждане на „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. до 12.06.2015 г.“
24 февруари 2017 | 13:50
Информация относно консолидация в рамките на асоциациите по водоснабдяване и канализация
23 февруари 2017 | 09:40

Страница 1 от 2