Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Четвърта процедура

Доклад за изпълнението и резултатите от проведеното анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите на общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура
08 януари 2018 | 11:54
Доклади на независими експерти
08 януари 2018 | 11:35
Протокол от заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
18 октомври 2017 | 09:59
Подадени са 17 заявления за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
Подадени са 17 заявления за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
21 май 2017 | 10:51
Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
26 януари 2017 | 13:23
Съвет на Европа
25 януари 2008 | 15:32

Страница 1 от 1