Презаверени разрешения за строеж

  • Прикачени файлове (7)
    Разрешение за строеж № РС-27/31.05.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС 63/01.10.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС 64/01.10.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС 77/02.12.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС-78 от 03.12.2014 г. 2018-02-08 15:59:43
    Разрешение за строеж № РС-101/23.10.2015г. 2018-12-31 11:30:44
    Разрешение за строеж № РС-102/23.10.2015г. 2018-12-31 11:30:44
Прикачени файлове (7)