Презаверени разрешения за строеж

  • Прикачени файлове (14)
    Разрешение за строеж № РС-27/31.05.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС 63/01.10.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС 64/01.10.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС 77/02.12.2014 г. 2018-01-30 12:15:05
    Разрешение за строеж № РС-78 от 03.12.2014 г. 2018-02-08 15:59:43
    Разрешение за строеж № РС-101/23.10.2015г. 2018-12-31 11:30:44
    Разрешение за строеж № РС-102/23.10.2015г. 2018-12-31 11:30:44
    Разрешение за строеж № РС-7/24.02.2014 г. 2019-06-18 10:38:43
    Разрешение за строеж № РС-80 от 07.12.2016 г. 2020-03-11 15:54:22
    Разрешение за строеж № РС-81/14.12.2016 г., 2020-03-20 17:11:46
    Разрешение за строеж № РС-24 от 02.06.2017 г. 2020-07-28 15:15:43
    Разрешение за строеж № РС-46/ 27.08.2010 г. 2020-12-03 15:28:33
    Разрешение за строеж № РС-34 от 26.07.2017 г. 2020-12-03 15:25:28
    Разрешение за строеж № РС-20 от 26.04.2018 г. 2021-07-14 09:09:36
Прикачени файлове (14)