Банкови сметки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

  1. Банковата сметка на МРРБ за приходи от всякакъв характер и държавни такси, събирани от министерството на различни законови основания:

Българска народна банка – централно управление

Гр. София 1000

Пл. Княз Александър І , №1

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 1663 01

 

  1. Набирателна сметка на МРРБ за парични депозити и гаранции при стартиране на процедури по Закона за обществени поръчки :

Българска народна банка – централно управление

Гр. София 1000

Пл. Княз Александър І , №1

 

BIC: BNBGBGSD

BG24 BNBG 9661 3300 1663 01