Регионални съвети за развитие

Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г.
25 август 2020 | 15:49
Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на СЦР за 2019 г.
30 юли 2020 | 15:59
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 17-18.12.2019 г. в к. к. Боровец
16 март 2020 | 10:04
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 14.11.2019г.
12 февруари 2020 | 13:00
Протоколи и материали от заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведени на 29.11.2019 и 18.12.2019 в град Разград
15 януари 2020 | 13:22
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 26.07.2019г.
02 януари 2020 | 14:39
Протокол и материали от заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2019 г. в к. к. Боровец
12 ноември 2019 | 14:52
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2019 г. в гр. Сандански
14 октомври 2019 | 14:57
Протокол и материали от съвместно заседаниe на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 25.06.2019г.
08 октомври 2019 | 15:11
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в град Русе
22 юли 2019 | 12:24
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
11 юли 2019 | 12:52
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
11 юли 2019 | 12:46