Регионални съвети за развитие

Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране, инициирана на 21.09.2023 г.
03 октомври 2023 | 09:19
Протокл от заседание на РСР на Северозападен район, проведено на 08.06.2023 г.
20 юни 2023 | 14:47
Протокол и материали от трето заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведено на 09.06.2023г. в гр. Пловдив
14 юни 2023 | 17:23
Протокол и приложенията към него от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране, проведено на 02.06.2023 г.
14 юни 2023 | 10:17
Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране, инициирана на 29.05.2023 г.
09 юни 2023 | 13:43
Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне степента на съответствие на Критерий 3 „Насърчаване на социално-икономическото развитие на региона“ от Критериите за приоритизация на постъпили концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), с нуждите и приоритетите на Югоизточен регион, и за определяне на точките, които да получат подадените концепции за принос към постигането им
08 юни 2023 | 15:57
Протокол от Писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на СИР, инициирана на 22 май 2023 г.
07 юни 2023 | 15:34
Предварителен дневен ред на предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране, което ще се проведе на 02.06.2023 г.
29 май 2023 | 16:02
Предварителен дневен ред на предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен регион за планиране, което ще се проведе дистанционно на 8.06.2023 г.
29 май 2023 | 10:11
Предварителен дневен ред на предстоящо заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, което ще се проведе на 09.06.2023 г. в гр. Пловдив
26 май 2023 | 16:14
Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион, инициирана на 21 март 2023 г.
24 април 2023 | 10:28
Протоколи от проведени неприсъствени процедури на РСР на СЗР
30 март 2023 | 10:53