Регионални съвети за развитие

Протокол и приложения от заседанието на Регионалния съвет за развитие на "Югоизточен регион", проведено на 15.05.2024
20 май 2024 | 15:59
Заповед №РД-02-14-573/29.04.2024 г. за определяне поименния състав на РСР на ЮЦР
16 май 2024 | 09:41
Покана и дневен ред за предстоящо заседание на Регионален съвет за развитие на Южен централен регион, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 10.00 ч. в град Пловдив
16 май 2024 | 09:40
Покана и дневен ред за заседание на Регионалния съвет за развитие на СИР
07 май 2024 | 11:06
Състав на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион
07 май 2024 | 10:57
Състав на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион
30 април 2024 | 15:39
Покана и дневен ред на Заседание на РСР на ЮИР, което ще се проведе в периода 15-17.05.2024 г. в гр. Бургас
30 април 2024 | 15:36
Покана и дневен ред за заседание на Регионалния съвет за развитие на СЦР, което ще се проведе на 15.05.2024 г. от 10:00 часа, онлайн в платформата Webex
30 април 2024 | 14:22
Покана и Дневен ред за Заседание на РСР на СЗР, което ще се проведе на 13.05.2024г.от 10,30ч във Враца
26 април 2024 | 15:06
Състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион
01 април 2024 | 13:14
Протокол от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране, инициирана на 21.09.2023 г.
03 октомври 2023 | 09:19
Протокл от заседание на РСР на Северозападен район, проведено на 08.06.2023 г.
20 юни 2023 | 14:47