Регионални съвети за развитие

Протокол от писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на Североизточен регион за одобрение на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 на СИР
12 ноември 2021 | 16:50
Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за приемане на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 на Югоизточен район от ниво 2
11 ноември 2021 | 10:59
Протокол от писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020
09 ноември 2021 | 09:57
Протокол от неприсъствено вземане на решение на РСР на Северен централен регион за планиране за приемане на Доклада за резултатите от последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на СЦР от ниво 2
08 ноември 2021 | 16:25
Протокол от проведена писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г.
05 ноември 2021 | 14:49
Протокол от неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране за приемане на доклада за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020г. на Южен централен район от ниво 2
04 ноември 2021 | 13:58
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на ЮИР за 2018 г. и Протокол за приемането му.
31 август 2021 | 14:43
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на Югоизточен регион за 2020 г. и протокол за приемането му
09 август 2021 | 10:43
Протокол от проведена писмена процедура за одобрение на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2020 г.
21 юли 2021 | 15:06
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2020 г.
21 юли 2021 | 09:52
Протокол от Писмена процедура за одобрение на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на РПР на СИР за 2020 г.
21 юли 2021 | 09:45
Протокол от 41-во заседание на РСР на ЮИР
28 април 2021 | 11:22