Актове за изработване на устройствени планове

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2024 г.
02 януари 2024 | 13:08
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2023 г.
03 януари 2023 | 08:38
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2022 г.
04 януари 2022 | 10:04
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2021 г.
05 януари 2021 | 14:03
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2020 г.
02 януари 2020 | 14:13
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2019 г.
10 януари 2019 | 15:49
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2018 г.
11 април 2018 | 11:09
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2017 г.
08 март 2017 | 11:50
Издадени заповеди през 2016 година
21 януари 2016 | 17:32
Издадени заповеди през 2015 година
06 януари 2015 | 14:39
Издадени заповеди през 2014 година
22 януари 2014 | 11:43
Издадени заповеди през 2013 година
04 март 2013 | 13:23

Страница 1 от 1