Административно - териториално устройство

Административно - териториално устройство

25 януари 2008 | 16:03

  

mrrb
  • Прикачени файлове (12)
    Преглед на българското законодателство, свързано с местното самоуправление и административно - териториалното устройство в периода 1879-1939 г. - Златка Русева
    Административно - териториално устройство на Република България - Савин Ковачев, 2001 г.
    Аспекти на политиката на административно - териториалното устройство и административно - териториалните промени
    Аналитичен доклад за развитие и усъвършенстване на административно - териториалното устройство на страната и правната му основа - "НЦТР" ЕАД, 2007 г.
    Териториални и регионални реформи в страните от Централна и Източна Европа след 1990 г- - Павел Свианиевич, 2003 г.
    Институции и административна уредба на средновековна България
    Институции и административна уредба на Османската империя (ХІV - ХVІ в.) в българските земи
    Административно деление и статут на България през ХVІ - ХVІІ в.
    Историческо развитие на административно - териториалното устройство на Република България
    Хроника на обособяване на регионите в България
    Анализ и оценка на ефективността и рационалността на извършваните административно-териториални промени в България (2010)
    Окръжни и областни центрове в България 1879-2010 г.
Прикачени файлове (12)