Процедури по НПВУ

Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ - етап II
29 февруари 2024 | 16:33
Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ - етап II
16 януари 2024 | 15:36
Изменение на процедура BG-RRP-4.020 „BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
Изменение на процедура BG-RRP-4.020 „BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
08 декември 2023 | 11:57
Удължаване на срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“, в рамките на инвестиция C8.I7 “Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
28 август 2023 | 17:40
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост
18 юли 2023 | 16:48
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“
30 юни 2023 | 18:31
Въпроси и отговори по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“
28 юни 2023 | 16:40
Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“
19 юни 2023 | 14:22
Удължава се срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите
Удължава се срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите
15 юни 2023 | 19:12
Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“
Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“
02 юни 2023 | 15:53
Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“
Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“
26 май 2023 | 15:22
Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”
Съобщение във връзка с изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”
22 май 2023 | 13:40