ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027

Териториалният обхват  на програмата ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 е идентичен с предходните програми, а именно: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.

Общият бюджет на Програмата е 83 953 681 евро, от които 67 162 945 евро (80%) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 16 790 736 евро (20%) национално съфинансиране от държавите участнички в програмата.

По програмата се финансират проекти по три приоритета, както следва:

  • Приоритет 1 – По-устойчив и зелен трансграничен регион (ЦП2 По-зелена Европа)
  • Приоритет 2 – По-достъпен трансграничен регион (ЦП 3 По-добре свързана Европа)
  • Приоритет 3 – По-приобщаващ трансграничен регион (ЦП 4 По-социална и по-приобщаваща Европа)

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както неправителствени публични и частни организации и търговски дружества.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на програмата