Общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработване на общи устройствени планове
13 януари 2020 | 15:35
Общ устройствен план на община Балчик
29 ноември 2019 | 17:19
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на общи устройствени планове
23 януари 2019 | 17:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изработване на общи устройствени планове на общини
22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2017 г. за изработване на ОУПО
20 януари 2017 | 11:04
Проект за изменение на Общия устройствен план на община Приморско и Екологична оценка към него
11 януари 2017 | 10:34
Общ устройствен план на Община Созопол
29 юли 2016 | 14:24
Общ устройствен план на курортно туристическата локализация “Самоков – Боровец – Бели Искър”
01 януари 2007 | 00:00

Страница 1 от 1