Общи устройствени планове

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУП на община Долни Чифлик
21 март 2022 | 10:23
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини
19 януари 2022 | 14:26
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла
07 май 2021 | 12:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на общи устройствени планове на общини
18 януари 2021 | 10:12
Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община Царево
01 април 2020 | 15:39
Уведомление за удължаване срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево и за определяне на нова дата за провеждане на обществено обсъждане
10 март 2020 | 14:41
Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево
13 февруари 2020 | 17:13
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработване на общи устройствени планове
13 януари 2020 | 15:35
Общ устройствен план на община Балчик
29 ноември 2019 | 17:19
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на общи устройствени планове
23 януари 2019 | 17:01
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за изработване на общи устройствени планове на общини
22 януари 2018 | 15:15
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2017 г. за изработване на ОУПО
20 януари 2017 | 11:04

Страница 1 от 2