Закони

Закон за устройство на територията
14 юли 2020 | 19:00
ЗАКОН за обществените поръчки
14 март 2020 | 13:26
Закон за регионалното развитие
13 март 2020 | 14:01
Закон за туризма
13 март 2020 | 13:11
ЗАКОН за водите
13 март 2020 | 12:00
ЗАКОН за горите
13 март 2020 | 09:44
ЗАКОН за опазване на околната среда
13 март 2020 | 00:00
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
13 март 2020 | 00:00
ЗАКОН за енергийната ефективност
13 март 2020 | 00:00
ЗАКОН за културното наследство
13 март 2020 | 00:00
Закон за местните данъци и такси
28 февруари 2020 | 12:08
ЗАКОН за собствеността
28 февруари 2020 | 00:00