Закони

ЗАКОН за пътищата
28 септември 2018 | 15:00
Закон за устройство на територията
03 август 2018 | 15:00
Конституция на Република България
01 март 2017 | 14:08
Закон за регионалното развитие
07 февруари 2017 | 14:01
ЗАКОН за Камарата на строителите
07 февруари 2017 | 13:46
Закон за държавната собственост
07 февруари 2017 | 10:41
ЗАКОН за горите
07 февруари 2017 | 09:44
Закон за общинската собственост
07 февруари 2017 | 09:37
ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи
07 февруари 2017 | 09:29
ЗАКОН за водите
03 февруари 2017 | 12:00
Закон за местните данъци и такси
06 декември 2016 | 12:08
Закон за туризма
27 септември 2016 | 13:11