Закони

Закон за устройство на територията
06 август 2019 | 10:35
ЗАКОН за управление на етажната собственост
26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за пътищата
28 декември 2018 | 15:00
Закон за регионалното развитие
29 март 2018 | 14:01
Конституция на Република България
01 март 2017 | 14:08
Закон за Камарата на строителите
07 февруари 2017 | 13:46
Закон за държавната собственост
07 февруари 2017 | 10:41
ЗАКОН за горите
07 февруари 2017 | 09:44
Закон за общинската собственост
07 февруари 2017 | 09:37
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
07 февруари 2017 | 09:29
ЗАКОН за водите
03 февруари 2017 | 12:00
Закон за местните данъци и такси
06 декември 2016 | 12:08