Закони

Закон за пътищата. Правилник за прилагане на Закона за пътищата
13 май 2022 | 15:00
Закон за държавната собственост. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
13 май 2022 | 10:41
Закон за водите
11 март 2022 | 12:00
Закон за собствеността
04 март 2022 | 11:00
Закон за геодезията и картографията
22 февруари 2022 | 11:21
Закон за устройство на територията
12 ноември 2021 | 15:04
Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
08 октомври 2021 | 11:00
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
01 май 2021 | 11:00
Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
27 април 2021 | 13:26
Закон за енергийната ефективност
12 март 2021 | 12:00
Закон за защитените територии
12 март 2021 | 10:00
Закон за опазване на околната среда
12 март 2021 | 10:00