Закони

Закон за устройство на територията
15 март 2021 | 15:04
ЗАКОН за управление на етажната собственост
17 февруари 2021 | 18:00
ЗАКОН за горите
08 септември 2020 | 12:00
ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи
08 септември 2020 | 09:29
ЗАКОН за движението по пътищата
11 август 2020 | 16:00
Закон за местните данъци и такси
11 август 2020 | 12:08
Закон за местното самоуправление и местната администрация
07 август 2020 | 18:00
Закон за туризма
07 юли 2020 | 13:11
ЗАКОН за опазване на околната среда
16 юни 2020 | 10:00
ЗАКОН за водите
09 юни 2020 | 12:00
Закон за държавната собственост
13 май 2020 | 10:41
ЗАКОН за културното наследство
13 май 2020 | 10:00