Закони

Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
20 октомври 2023 | 18:00
Закон за водите
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за устройство на територията
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за опазване на земеделските земи. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за енергийната ефективност
13 октомври 2023 | 18:00
Закон за движението по пътищата. Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
06 октомври 2023 | 18:00
Закон за опазване на околната среда
06 октомври 2023 | 18:00
Закон за културното наследство
06 октомври 2023 | 18:00
Закон за местното самоуправление и местната администрация
06 октомври 2023 | 18:00
Закон за управление на етажната собственост
29 септември 2023 | 18:00
Закон за местните данъци и такси
19 септември 2023 | 18:00