Общински проекти

Със свое Решение № 711 от 30 септември 2022 г. Министерският съвет одобри Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране. Те са за общинска пътна и улична мрежа и ВиК инфраструктура. Финансирането им е чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  • Прикачени файлове (2)
    Справка за напредъка в изпълнението на проекти, част ВиК, към 07.07.2023 г. 2023-07-20 11:40:39
    Справка за напредъка в изпълнението на проекти, част Пътища и улици, към 07.07.2023 г. 2023-07-20 11:40:39
Прикачени файлове (2)