Европейски групи за териториално сътрудничество (ЕГТС)

  • Прикачени файлове (8)
    Регламент (ЕО) 1082/2006 от 5 юли 2006 г. относно ЕГТС 2017-03-29 16:45:06
    Регламент (ЕС) № 1302/2013 от 17 декември 2013 г. 2017-03-29 16:45:06
    Поправка на Регламент (ЕС) № 1302/2013 от 20 декември 2013 г. 2017-03-29 16:45:06
    Постановление № 24 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национални правила относно учредяване, регистрация и членство в Европейски групи за териториално сътрудничество 2017-03-29 16:45:07
    Списък на регистрираните в Република България ЕГТС 2017-03-29 16:45:06
    Списък на българските юридически лица, членове на ЕГТС, регистрирани извън България 2017-03-29 16:45:05
    Списък на потенциалните членове на ЕГТС 2017-03-29 16:45:05
    Правилник за реда за водене на регистрите при МРРБ на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи 2022-07-07 16:37:10
Прикачени файлове (8)