Методически указания

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за разви
22 ноември 2011 | 00:00
Методически насоки за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Република България
14 юни 2011 | 00:00
Методика за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие. Примерно техническо задание за провеждане на междинна оценка на областните стратегии за развитие
02 септември 2010 | 00:00
Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие - 2009 година
22 май 2009 | 00:00

Страница 1 от 1