Документи

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.
26 май 2023 | 11:31
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 901 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:53
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 899 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:52
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 900 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:51
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 897 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:50
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 898 от 16.11.2022 г
22 ноември 2022 | 10:49
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 896 от 16.11.2022 г.
22 ноември 2022 | 10:47
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:55
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:54
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:52
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:50
Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.
19 август 2022 | 14:48