Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2024 година
02 януари 2024 | 13:05
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2023 година
03 януари 2023 | 08:37
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2022 година
04 януари 2022 | 09:51
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2021 година
04 януари 2021 | 14:54
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2020 година
02 януари 2020 | 14:08
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2019 година
24 януари 2019 | 13:58
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2018 година
05 януари 2018 | 15:52
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2017 година
13 януари 2017 | 15:31
Издадени разрешения за строеж през 2016 година
07 януари 2016 | 11:08
Издадени разрешения за строеж през 2015 година
08 януари 2015 | 16:41
Издадени разрешения за строеж през 2014 година
05 август 2014 | 16:27
Издадени разрешения за строеж през 2013 година
05 август 2014 | 16:26

Страница 1 от 2