Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж